Statut firmy

Dane podstawowe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

KRS: 0000049936
NIP: 899-10-10-853
REGON: 930449190
Kapitał zakładowy: 90 000,00 PLN

Zarząd spółki stanowią:

Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Olejnik
Wiceprezes Zarządu mgr inż. Leszek Okrutny
Członek Zarządu Leszek Reizer
Członek Zarządu Josef Mikl

Obroty:

2015 97 833 000 PLN
2014 103 914 000 PLN
2013 76 508 000 PLN

bieżące realizacje: