Misja

Naszym celem jest dostarczanie usług i produktów najwyższej jakości, klientom na całym świecie.

W  firmie stawiamy na bezpieczeństwo, dlatego przestrzegamy wszelkich obowiązujących norm dotyczących przepisów z zakresu BHP. W zakresie ochrony pracowników, podjęliśmy działania, by każdy uzyskał certyfikację VCA. Dążymy, by certyfikację VCA uzyskała również nasza firma. INSS-POL Sp. z o.o. przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami dyrektywy 96/61/WE wprowadzonymi ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska. Podnosimy świadomość ekologiczną pracowników poprzez zapewnienie udziału w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. W celu kontroli jakości naszych prac współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami, a nasi pracownicy posiadają uprawnienia do oceny jakości prac spawalniczych.

...steel ahead! To wyrażenie najlepiej przedstawia naszą gotowość do ciągłego rozwoju i pozostawania liderem swojej branży. Poszerzanie zakresu działalności, zwiększanie grona partnerów biznesowych oraz kolejnych zadowolonych ze współpracy klientów. Kolor zielony symbolizuje troskę o środowisko naturalne, a gra słów zdradza naszą miłość do stali. Jestesmy stale o krok przed konkurencją. Zawsze o krok dalej...

Stawiamy na rozwój naszych pracowników i wdrażanie nowych technologii.

bieżące realizacje: